3η/2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής - ΜΕΤΕΧΩ

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

3η/2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει την Πέμπτη  25-1-2018 και ώρα 15:30στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός).-