Ανακοίνωση του "ΜΕΤΕΧΩ" για το Θερινό κινηματογράφο στην πόλη μας - ΜΕΤΕΧΩ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση του "ΜΕΤΕΧΩ" για το Θερινό κινηματογράφο στην πόλη μας


Η δημοτική κίνηση του «μετέχω» στηρίζει και συμμετέχει στην κίνηση πολιτών στο Δήμο μας στην προσπάθειά τους να δημιουργηθεί θερινός κινηματογράφος στην πόλη μας.


Είναι θλιβερό σε μία πόλη όπου φιλοξενούσε στο πρόσφατο παρελθόν περί τους δέκα υπέροχους θερινούς κινηματογράφους, σήμερα να μη διαθέτει κανένα.

Οι κρατούντες στον τόπο τα τελευταία τριάντα χρόνια και όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άσκησαν μικρή ή μεγάλη εξουσία είναι υπόλογοι στους πολίτες για την αβλεψία τους. Χωρίς ευαισθησία, αδιάφοροι και χωρίς όραμα, άφησαν στολίδια κινηματογράφους να γίνουν βορά στις ορέξεις εργολάβων, εταιριών super market και εμπόρων νυχτερινής διασκέδασης.

Κινηματογράφο όπως ήταν η «Μπέλλα» και o «Αρίωνας» δεν πρόκειται να αποκτήσουμε. Ωστόσο πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε την προσπάθεια, με σύγχρονους όρους, να ξαναστήσουμε ένα θερινό κινηματογράφο που τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια μας έλλειψε.

H δημοτική κίνηση του «μετέχω» θα συμβάλει ποικιλοτρόπως, και με συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.